Zajistíme vyklizení bytů, pozůstalostí, likvidaci všech již nepotřebných věcí, skartaci dokumentů apod. Likvidaci provádíme ve spolupráci se specializovanými partnery.

Nenecháváme si platit za likvidaci kusů nábytku a dalších odpadů, kterých se každý občan může zbavit bezplatně. Platíte tedy pouze za přípravu jednotlivých kusů k odevzdání dle požadavků sběrného dvoru a za dopravu na určené místo.

V případě, že nemáte ve svém bydlišti možnost využívat sběrný dvůr zdarma, nabídneme vám alternativní řešení.

Protože se cena za vyklízení nemovitostí řídí i objemem, nábytek na místě rozbíjíme na desky. Ostatní věci vložíme do pytlů, aby se daly odnášet.

Sběrné dvory

Ve sběrných dvorech mohou občané zdarma odevzdávat následující druhy odpadů:

 •  objemný odpad zařízení domácnosti (dřevo, kov, textil),
 • elektrošrot (lednice, TV, bojler, elektronika atd.),
 • odpad z údržby zeleně (zdarma limitovaný objem),
 • duť z bytových úprav (zdarma limitovaný objem),
 • papír, sklo, plasty (vetší množství tříděného odpadu),
 • pneumatiky (poplatek, případně limit cca 5 ks/rok),
 • nebezpečný komunální odpad (zářivky, baterie atd.).

 

Nebezpečný odpad zahrnuje:

 • rozpouštědla,
 • kyseliny,
 • zásady,
 • fotochemikálie,
 • pesticidy,
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti,
 • olej a tuk (kromé jedlého),
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,
 • detergenty a odmašťovací přípravky,
 • nepoužitelná cytostatika a léky,
 • baterie a akumulátory.

V tomto případě neplatíte nic kromě odvozu a přípravy odpadů dle směrnic sběrného dvoru.

Zajímají Vás detailní informace o této službě?

Pošlete nezávaznou objednávku